TRANG CHỦ » FAQs

faqs

NHỮNG CÂU HỎI & TRẢ LỜI CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
FAQs YOU MAY WANT TO KNOW

Tôi có được dự thi nếu tôi dưới 18 tuổi ?

Am I allowed to compete if I am under 18 years of age ?

Hoàn toàn có thể, nhưng nếu dưới 18 tuổi, bạn cần có sự đồng ý của người giám hộ. Trong mẫu đăng ký dự thi bạn sẽ tìm thấy phần điền thông tin và ký xác nhận đồng ý của người giám hộ.

You absolutely can, however if you are under 18 years old, you may need your guardians’ permission. In the registration form, you shall find the filling blanks for the information and signature for the guardians.

Nếu ba mẹ hoặc người giám hộ không thể đi cùng tôi đến tham gia Tuyển Sinh ?

If none of your parents or guardians could come with you to the Audition, what should I do ?

Bạn nên có người lớn đi theo cùng nếu bạn dưới 18 tuổi và một mình đi thi.

You should have an adult to accompany you if you are under 18 years old in this case.

Chỉ cần đăng ký là tôi có thể đến thi ?

Just by registering, I can come to the contest ?

Sau khi bạn đăng ký thành công trên mạng hoặc tại nơi thi nghĩa là bạn đã có thể đến dự thi. Với đăng ký trên mạng, sau khi bạn điền và gửi mẫu đăng ký dự thi về hộp thư điện tử khoidauuocmo@htv.com.vn, bạn sẽ nhận được thư điện tử xác nhận của Ban tổ chức và bạn chỉ việc đến dự thi tại điểm thi đã đăng ký. Bạn cũng có thể đến đăng ký vào ngày Sơ tuyển và thi ngay hôm đó.

After completing the registering online or at the sites, you are eligible to enter the competition. With the online registration, please fill the blanks and send the form to our e-mail address khoidauuocmo@htv.com.vn. You shall receive a confirmation email from us and you are good to enter the registered contest location. You could also register on the day of the Audition and have a go right on that same day.

Tôi sẽ chuẩn bị những gì để tham dự Vòng Tuyển Sinh ?

What shall I prepare for the Audition ?

Trong mẫu tuyển sinh, Ban tổ chức có để sẵn phần ghi để bạn đăng ký 03 (ba) bài hát mình chọn dự thi. Bạn có thể tuỳ thích chọn lựa bài mình muốn để thi ở Vòng Sơ tuyển 1 là hát mộc, Vòng Sơ tuyển 2 hát với nhạc cụ đệm và Vòng Bán kết là hát với nhạc beat.

In the recruitment form, you will find a section to sign up for 03 (three) songs you choose to compete. It is up to your decision of which song to be performed in the first Audition of singing with no music, second Audition of acoustic/ unplugged and the Semi-final round of singing with beats.

Có quy định gì về các bài hát được chọn dự thi Tuyển sinh hay không ?

Are there any rule on the songs chosen to compete ?

Những bài hát được phép thể hiện trong cuộc thi là bài hát được Sở Văn hoá thông tin cấp phép và lưu hành; các bài hát tiếng nước ngoài và các bài hát bạn tự sáng tác.Khi nhận được tên bài hát bạn liệt kê trong mẫu đăng ký dự thi, nếu Ban tổ chức nhận thấy có bài hát nào không phù hợp, Ban tổ chức sẽ thông báo cho bạn biết để thay đổi kịp thời. Với bài hát tự sáng tác, bạn vui lòng gửi kèm phần ca từ theo khi gửi mẫu đăng ký dự thi.

Songs allowed to be performed in the competition are those approved and issued with a certificate of usage by the Culture & Information Ministry; international songs and/or songs written originally by yourself. When received with your registered songs in the forms, if we finds any of them inappropriate, we will inform you to make a change. With original songs, please send the lyrics along with your registration form.

Nếu không phải là công dân Việt Nam, tôi có quyền được tham dự chương trình hay không ?

AIf not a Vietnamese citizen, am I eligible to enter the contest ?

Cuộc thi chào đón mọi đối tượng từ 16-30 tuổi, không phân biệt quốc tịch, tôn giáo.

This competition welcomes anyone from age 16 to 30 of any nationality, religion.

Nếu đã tham dự các cuộc thi âm nhạc quy mô nhỏ, tôi có được quyền tham gia chương trình ?

If previously competed in a smaller scale contest, am I still eligible to compete in this one ?

Nếu bạn từng là quán quân của bất kỳ cuộc thi âm nhạc quy mô toàn quốc nào, bạn sẽ không được dự thi.

If you have been the 1st winner of any national scale music contest, you are not eligible to compete in this one.

Tôi có thể tham dự Tuyển sinh nhiều hơn một thành phố được không ?

Am I allowed to sign up for audition in more than one city ?

Cuộc thi không giới hạn số nơi bạn đăng ký nên nếu bạn muốn mình có nhiều cơ hội hơn, bạn có thể lựa chọn đăng ký nơi thi nhiều hơn 01 (một) thành phố.

This contest does not limit the number of registering locations. Therefore, should you want more than one chance for yourself, you could register at more than 01 (one) city.

Nếu vẫn chưa đăng ký tham dự online, tôi có thể tham dự Tuyển sinh trực tiếp tại địa phương không ?

If have not registered online, am I allowed to register for the Audition directly at the location ?

Có thể bạn nhé. Bạn có thể đến đăng ký tại chỗ và thi ngay sau khi đăng ký trong ngày Sơ tuyển.

Yes, sur. You could also register on the day of the Audition.

Tuyển sinh sẽ kéo dài trong bao lâu ?

How long will the Audition last ?

Tất cả phần thi của thi sinh trong đợt tuyển sinh tại 01 (một) thành phố diễn ra trong 01 (một) ngày.

All of the competing performances of contestants in an Audition at 01 (one) city shall take place in one day.

Tôi có thể tự chuẩn bị nhạc đệm và nhạc cụ cho phần thi của mình được không ?

May I prepare my own music and instruments for my competing performance ?/p>

Ở Vòng Sơ tuyển 2 (hát với nhạc cụ), bạn có thể tự đệm cho mình hoặc có nhạc công đệm cho bạn. Nếu được vào Vòng Bán kết, bạn phải tự chuẩn bị nhạc beat cho phần thi của bạn.

In the second round of Audition (Singing with instruments), you are allowed to play your own music or have someone play it for you. If you make it to the Semi-final, you will have to prepare your own beat for your performance.

Tôi có thể đưa gia đình và họ hàng đến vòng Sơ Tuyển để tham gia cổ vũ được không ?

May I bring my family and relatives to the Audition for cheering ?

Bạn được tự do mang theo người thân để cổ vũ bạn nhé.

You are free to bring anyone along for cheering for you.

Khi tham gia Sơ tuyển, tôi có cần chi trả thêm chi phí gì không ?

In the Audition, am I requested any extra fee ?

Bạn không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khi đến tham gia tuyển sinh. Tuy nhiên bạn phải tự lo chi phí di chuyển, sinh hoạt.

You are not requested to pay any fee until the Audition. However, you may bare the traveling fee and other cost on your own.